Bewegwijzering

Bij onder andere evenementen, locaties en werk in uitvoering zijn bewegwijzering en vaak ook afzettingen nodig voor het geleiden van verkeer. In veel gevallen gaat het dan om tijdelijke verkeersvoorzieningen.

Deze tijdelijke bewegwijzering wordt voorafgaand aan het evenement geplaatst en wordt na afloop weer weggehaald. Indien er meer structureel bewegwijzering nodig is, zoals bij locaties, kan gedacht worden aan permanente of semi-permanente voorzieningen.

Bebording wordt door verkeersdeelnemers nog altijd gezien als de belangrijkste bron van informatie. Hoewel het navigatiesysteem aan invloed wint, kan het verkeer feitelijk niet zonder bewegwijzering. Ook en met name bij evenementen (en locaties), waarbij vaak afwijkende verkeersmaatregelen worden ingesteld, is bewegwijzering van essentieel belang.

Quivium heeft de kennis in huis om conform de geldende regels en richtlijnen het plan voor de bewegwijzering te maken: het zogeheten Bordenplan. Op de pagina's aan de linkerzijde leest u hier meer over.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems